Inwestor

Hydrobudowa – Śląsk S.A.

prace budowlane przy budowie oczyszczalni ścieków „DOLNA" w Jastrzębiu Zdroju
remont generalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla powodzian w Goczałkowicach Zdroju
regulacja rzeki Iłownica na odcinku 1200 m

Peberow S.A.

roboty budowlane przy budowie Makro Cash & Carry i Office Centre w Bielsku – Białej

Kompania Piwowarska S.A.

roboty chemoodporne - zabezpieczenie kanałów ogólnospławnych i posadzek przed działaniem środków chemicznych
remont pomieszczeń CIP
wykonanie posadzek chemoodpornych - 750m2
zabezpieczenie posadzek betonowych przed pyleniem – 1000m2
wykonanie pomieszczeń biurowych dla Działu Marketingu – projekt i realizacja
roboty dekarskie – remont i wykonanie nowego pokrycia dachów i świetlików – 1.500m2 inne remonty

Hydrobudowa – Śląsk S.A.

prace budowlane przy budowie oczyszczalni ścieków „DOLNA" w Jastrzębiu Zdroju
remont generalny budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla powodzian w Goczałkowicach Zdroju
regulacja rzeki Iłownica na odcinku 1200 m

Huta Metali Nieżelaznych „SZOPIENICE" S.A.

roboty chemoodporne – posadzki, okładziny, wykładziny, laminaty – epoksydy, polimery, Pb,rurociągi technologiczne – stalowe, PE, PP, PCV, preizolowane, Pb remonty okresowe urządzeń i instalacji fabryki kwasu
roboty remontowe budynków – transportu, łaźni – wszystkie branże
roboty remontowo – budowlane pomieszczeń socjalnych i biurowych w większości budynków technicznych huty – wszystkie branże
roboty dekarskie – większość budynków przemysłowych huty
roboty malarskie i antykorozyjne
roboty inwestycyjne – budowa myjki dla samochodów ciężarowych, magistrala c.o. ø 300 dł. 3120 m,
wykonanie dachu nad budynkiem Prażalni, obudowa taśmociągów, instalacja C.W.U. w hali Wydziału Taśm inne remonty

RSP „Przyszłość" w Rudołtowicach

roboty związane z zabezpieczeniem i usunięciem szkód w budynkach inwentarskich i technicznych spowodowanych działaniem szkód górniczych
remont pomieszczeń biurowych i socjalnych
wymiana dachu nad magazynem zbożowym
projekt podziału nieruchomości wraz z realizacją

Urząd Miasta Pszczyna

roboty melioracyjne na terenie zabytkowego parku w Pszczynie

Teatr Zagłębia w Sosnowcu

roboty budowlane, remontowe i wykończeniowe związane z montażem i uruchomieniem klimatyzacji na sali widowiskowej i w pomieszczeniach biurowo – socjalnych

Szpital Rejonowy Murcki – Janów w Katowicach

roboty budowlane i wykończeniowe związane z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w salach operacyjnych
malowanie pomieszczeń
adaptacja pomieszczenia na maszynownię dla centrali klimatyzacyjnej

Szpital im. E. Michałowskiego w Katowicach

roboty budowlane i wykończeniowe związane z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w salach operacyjnych
remont pomieszczeń pomocniczych
remont generalny pomieszczenia wentylatorowni

SP Centralny Szpital Kliniczny Śl.AM w Katowicach Ligocie

remont generalny trzech bloków operacyjnych Kliniki Intensywnej Terapii – 3 piętra
remont Oddziału OJOM
roboty budowlane związane z montażem i uruchomieniem klimatyzacji bloków operacyjnych KIT i OJOM'u
adaptacja i remont generalny pomieszczenia maszynowni
remont generalny pomieszczeń administracyjnych Dyrekcji Szpitala
zabudowa podcieni segmentu „B" na pomieszczenia biurowe wraz z pracami wykończeniowymi

Inwestorzy indywidualni

roboty budowlane i wykończeniowe przy budowie budynków mieszkalnych

Fabryka Snowboardów NOBILE Sp. z o.o. w Bielsku-B. – Wapienicy

adaptacja fabryki odzieżowej na fabrykę desek snowboardowych
remont generalny 3 hal produkcyjnych, zaplecza socjalnego i administracyjnego, kotłowni i pomieszczeń wymiennikowni ciepła
wykonanie instalacji elektrycznej, c.o., ciepła technologicznego, c.w.u., wod.-kan., sprężonego powietrza, wentylacji mech. montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń linii produkcyjnej
adaptacja hali przemysłowej na sklep firmowy

APENA S.A. Bielsko – Biała

adaptacja hali przemysłowej na pasaż handlowy
roboty elewacyjne

TEKSID POLAND S.A. Bielsko – Biała

roboty elewacyjne
przebudowa hali przemysłowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD - Tychy

roboty dociepleniowe i elewacyjne
przebudowa klatek schodowych
przebudowa wejść
przebudowa łącznika

HUTCHINSON POLAND S.A. Żywiec

adaptacja pomieszczeń na biura
przebudowa poddasza na salę konferencyjną
montaż okien